Акционерам

Корпоративная информация 2017

Звіт  незалежного  аудитора дата розміщення  26.04.2018р.

Порядок  денний з проектами рішень щодо кожного з питань дата розміщення 29.03.2018р.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах дата розміщення 29.03.2018р.

Річна інформація емітента цінних паперів дата розміщення 26.04.2018р.

Протокол чергових загальних зборів акціонерів дата розміщення 30.04.2018р.

Протокол про підсумки голосування на чергових загальних зборах дата розміщення 30.04.2018р.

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (згода на правочини) дата розміщення 08.05.2018р.

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (дивиденди) дата розміщення 08.05.2018р.

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента  27.06.2018р

* Обязательное поле